ทัวร์ญี่ปุ่นดื่มด่ำธรรมชาติกับทะเลสาบโอคุตามะ

      ปิดความเห็น บน ทัวร์ญี่ปุ่นดื่มด่ำธรรมชาติกับทะเลสาบโอคุตามะ

ทะเลสาบโอคุตามะ

ทัวร์ญี่ปุ่น

奥多摩湖 (อ่านว่าโอะคุตามะโคะ)

ตั้งอยู่ในเขต Chichibu Tama Kai National Park อยู่บริเวณปลายสุดของโตเกียวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 225.63 ตารางกิโลเมตร (เทียบได้เท่ากับประมาณ 1 ใน 9 ของพื้นที่ทั้งหมดของโตเกียว)  พื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกแบ่งแยกออกจากกันโดยภูเขาหลายๆ ลูกที่เรียงรายโดยรอบ และ แม่น้ำตามะที่ไหลเข้าสู่กลางเมืองโดยไหลมาจากจากด้านทิศตะวันตกเข้าสู่ด้านทิศตะวันออก

ต้นกำเนิดของเมืองโอะคุตามะ :  เมื่อปีโชวะ 30 หมู่บ้านโคริ (Kori Village), เมืองฮิคาวะ (Hikawa Town) และ หมู่บ้านโอะโกจิ (Ogochi Village) ทั้ง 3 หมู่บ้านได้รวมตัวกันกลายเป็นเมืองๆ หนึ่งชือเมืองโอะคุตามะ   ส่วนชื่อโอะคุตามะ มีต้นกำเนิดมาจากทะเลสาบโอะคุตามะซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของแม่น้ำทามะ    โอะคุตามะนับได้ว่าเป็น 1 ใน 100 สถานที่ที่น่าชมที่สุดของญี่ปุ่น

ทะเลสาบโอคุตามะ ตั้งอยู่บนเขื่อนกั้นน้ำโอโกอุจิ (Ogouchi Dam) หรือที่รู้จักกันในนามอ่างเก็บน้ำโอะโกจิ เขื่อนหลักที่ส่งน้ำเข้าสู่เมืองตัวเมืองโตเกียว มีความสูง 149 เมตร ความยาว 253 เมตร และบริเวณที่ลึกที่สุดจะมีความลึกเป็น 142 เมตร เป็นเขตการเกษตร และแหล่งน้ำอันสำคัญของกรุงโตเกียว โดยที่เมืองโอคุตามะนี้มีแหล่งน้ำสำคัญอย่างทะเลสาบโอคุตามะ  ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้นั้นถูกโอบล้อมไว้ด้วยขุนเขา เราสามารถลงไปเดินเล่นบริเวณริมทะเลสาบ สูดอากาศอันบริสุทธิ์ และชมความงดงามยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้พร้อม ๆ กัน

นอกจากทะเลสาบที่มีที่ให้เดินชมนกชมไม้กว้างใหญ่เดินจนเมื่อยแล้ว  บริเวณไม่ไกลจากแถวนั้น ก็จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ให้เราได้เข้าไปชมด้วย และยิ่งถ้าช่วงซากุระหรือช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ก็จะมีใบไม้ดอกไม้สวยๆให้ชมตลอดสองข้างทางที่เราเดินไป  จริงๆ แล้วเป็นสถานที่ที่สวยแห่งหนึ่ง แต่ไกลจากสถานี ต้องนั่งรถบัสเข้าไปอีกประมาณ 15-20 นาที  ซึ่งถ้าเข้าไปเที่ยวที่นี่ น่าจะต้องใช้ทั้งวันในการเดินเที่ยวเล่น  นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้เข้าไปกันมากนัก

การเดินทาง

  • โดยรถไฟจากสถานี “โอะคุทะมะ” สาย JR โอเมะไลน์ → ลงรถบัส “โอะคุทะมะโคะ”
  • ทัวร์ญี่ปุ่น