ท่องแดนญี่ปุ่นกับภูเขาอะโซะ

      ปิดความเห็น บน ท่องแดนญี่ปุ่นกับภูเขาอะโซะ

ภูเขาไฟอะโซะ (阿蘇山, Asosan) เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชู(Kyushu)

ในจังหวัดคุมาโมโต้(Kumamoto) มีขนาดใหญ่กินพื้นที่กว่า 100 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเมืองชนบทเล็กๆและนาข้าว กระจายตัวกันอยู่ตามรอบนอกของภูเขาอะโซะ

ตรงกลางของปล่อยภูเขาไฟบนยอดเขาจะมีอยู่หลายปล่องด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ(nakadake) ซึ่งเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่สามารถเขาถึงได้ง่าย โดยทางถนนหรือกระเช้าไฟฟ้า แต่ก่อนออกเดินทางควรเช็คสถานะของปล่องภูเขาไฟก่อนเพราะมีโอกาสปิดได้เนื่องจากปริมาณก๊าซพิษที่ออกมาจากปล่องภูเขาไฟอาจจะมากเกินไปหรือภูเขาไฟแสดงความเสี่ยงว่าอาจจะปะทุขึ้นมา แต่ถึงแม้จะเปิดให้บริการตามปกติบริเวณปากปล่องก็จะมีก๊าซอยู่มาก ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจความหลีกเลี่ยง

ใกล้ๆกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ จะมีทุ่งกว้างใหญ่(Kusasenri) ที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าที่มีวัวและม้าอยู่ ในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนธันวาคมจะมีให้บริการขี่ม้าไปรอบๆบริเวณด้วย และถัดไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ(Aso Volcano Museum) สำหรับทัวร์ต่างประเทศที่ชื่อชอบการเดินเขาหรือปีนเขา บริเวณใกล้เคียงกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะยังมีเส้นทางเดินสบายๆ และวิวที่งดงาม ไปได้จนเกือบถึงยอดโคนของภูเขาข้างๆที่ชื่อว่าโคเมซูกะ(Komesuka)ด้วย