เกาะกาลาปากอส ณ มหาสมุทรแปซิฟิก

      ปิดความเห็น บน เกาะกาลาปากอส ณ มหาสมุทรแปซิฟิก

เกาะกาลาปากอสตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ต่างประเทศส่วนใหญ่จะติดใจที่นี้

เกาะกาลาปากอส ประเทศเอกวาดอร์ มีเกาะใหญ่ 6 เกาะรวมเกาะต่าง ๆ โดยรอบประมาณ 40 เกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งอันเป็นแผ่นดินของทวีปอเมริกาใต้ ประมาณ 1000 กิโลเมตร ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นตาตื่นใจมีชื่อเสียงโด่งดังมาก เป็นที่รู้จักของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

เกาะแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำถึงสามสายคือ กระแสน้ำอุ่นจากทางด้านเหนือ กระแสน้ำเย็นจากทางด้านใต้ แล้วกระแสน้ำเย็นจากที่ลึกจากทางด้านตะวันตก มีภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ ธรรมชาติที่นี้สวยมากและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยนั้น มีแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง บางพื้นที่แห้งแล้ง บางพื้นที่เป็นป่าฝน หรือลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตา เกาะอิซาเบลาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาะกาลาปากอส มีความโดดเด่นคือเป็นที่ตั้งของ “ภูเขาอาซุล” และเกาะต่าง ๆยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น แมวน้ำพันธุ์ขน นกฟลามิงโก นกเพนกวินกาลาปากอส เป็นต้น